Megjelent a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató pályázat kitöltőprogramja és kiegészült a felhívás dokumentációja

Kiegészült a 2015. január 26-án megjelent „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című (GOP-2011-3.2.1 kódszámú) pályázati kiírás dokumentációja a Részletes Pályázati Útmutatóval, valamint a „De minimis nyilatkozat” című és az „Átláthatósági nyilatkozat” című dokumentumokkal, amely utóbbiak a Segédletek mappában érhetőek el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy megjelent a pályázati felhíváshoz tartozó kitöltőprogram is.

Újra pályázható a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató pályázati felhívás

A korábban felfüggesztett „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című (GOP-2011-3.2.1 kódszámú) pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

A módosított pályázati felhívás, a módosításból eredő változtatásokat tartalmazó Adatlap és a IX. számú Településlista című melléklet elérhetőek a honlapon.

A pályázatok benyújtására 2015. január 28. napjától nyílik lehetőség, amely időpontig a módosított GOP Részletes Pályázati Útmutató és a benyújtáshoz szükséges kitöltőprogram is feltöltésre kerül a napokban.

Kapcsolódó dokumentumtárak:

Módosult a fiatalok vállalkozóvá válását támogató felhívás dokumentációja

A Széchenyi 2020 keretében megjelent "Fiatalok vállalkozóvá válása" című felhívás az alábbiakban pontosításra kerül:

A Felhívás 5.3. e) pontjának „rendezvényszervezés költsége: catering költségek” bekezdés „rendezvényszervezés beleértve a catering költségeket is” szövegre módosul.

Kapcsolódó dokumentumtárak

Kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok

Tájékoztatjuk a támogatás jogosultjait, hogy a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatokat a lebonyolítási szervezet 2014. december 20. és 2015. január 5. között végzi el.

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogram pályázati felhívásának eredményhirdetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2014-4.3/B kódszámú) pályázati felhívására beérkezett pályázati anyagok értékelését lefolytatta és döntését meghozta.

A 2,7 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Közös Növekedési Alap Alprogram elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozásokat kívánja támogatni.
A beérkezett pályázatok értékelését követően a Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. került kiválasztásra és nyerte el a 2,7 milliárd forint összegű forrást.
 

Módosult „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása” című felhívás kitöltési útmutatója

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 2014. október 10-én megjelent "Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban" című kitöltő és a kitöltési útmutató a beérkezett ügyfélszolgálati visszajelzések alapján az alábbiak szerint módosult:

Módosult a „Fiatalok vállalkozóvá válása” című felhívás kitöltési útmutatója

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 2014. október 10-én megjelent a "Fiatalok vállalkozóvá válása" című kitöltő és a kitöltési útmutató a beérkezett ügyfélszolgálati visszajelzések alapján az alábbiak szerint módosult:

1/A.Támogatást igénylő alapadatai alatt a támogatást igénylő és a konzorciumi tag Gazdálkodási formakód rész az alábbi GFO kódokkal került kiegészítésre:
Szakszervezet (KSH 512)
Egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 513)
Munkaadói, tulajdonosi érdekképviselet (KSH 514)
Egyéb szövetség (KSH 517).

Kiegészült a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című felhívás dokumentációja

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 2014. október 10-én megjelent "Fiatalok vállalkozóvá válása" című felhívás az alábbi, a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek minta dokumentumaival egészült ki:

•    Cash-flow
•    GANT diagram
•    Megvalósíthatósági tanulmány
•    Szakmai önéletrajz

Kapcsolódó dokumentumtárak

Kiegészült a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban című felhívás dokumentációja

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 2014. október 10-én megjelent "Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban" című felhívás az alábbi, a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek minta dokumentumaival egészült ki:

•    Cash-flow
•    GANT diagram
•    Megvalósíthatósági tanulmány
•    Szakmai önéletrajz

Kapcsolódó dokumentumtárak:

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe