Módosítás történt a versenyképes IKT szektor fejlesztését támogató felhívásban

A 2015. február 13-án megjelent „Versenyképességi IKT szektor fejlesztése” című (GOP-2015-3.3.4 kódszámú) pályázati felhívást pontosítottuk az ICT export adatbázisra vonatkozó üzemeltető vonatkozásában, illetve kiegészítettük a TEÁOR besorolás listát.

Részletek itt.

A pályázatok benyújtására 2015. március 2. napjától nyílik lehetőség kitöltőprogram alkalmazásával.

Tájékoztatás EMIR infrastruktúrabővítésről és karbantartásról

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) és kapcsolódó szolgáltatásai (Pályázó Tájékoztató felület, Pályázati keresők, stb.) infrastruktúrabővítés és karbantartás miatt 2015. március 6-án, pénteken 21:00 órától előreláthatóan március 8-án, vasárnap 10:00 óráig nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Megértésüket előre is köszönjük.

Módosult „Az Ifjúsági Garancia” című kiemelt felhívás beadási határideje

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ifjúsági Garancia kiemelt felhívás beadási határideje meghosszabbításra kerül 2015. február 27-re.

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

Felfüggesztésre kerül a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató felhívás

A beérkezett pályázatok támogatási igényére és a rendelkezésre álló keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a GOP-2011-3.2.1 kódszámú, „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírás 2015. február 6. napjával felfüggesztésre kerül.

A 2015. február 6-án 24 óráig postára adott pályázatokat még érkeztetjük.

Megjelent a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató pályázat kitöltőprogramja és kiegészült a felhívás dokumentációja

Kiegészült a 2015. január 26-án megjelent „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című (GOP-2011-3.2.1 kódszámú) pályázati kiírás dokumentációja a Részletes Pályázati Útmutatóval, valamint a „De minimis nyilatkozat” című és az „Átláthatósági nyilatkozat” című dokumentumokkal, amely utóbbiak a Segédletek mappában érhetőek el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy megjelent a pályázati felhíváshoz tartozó kitöltőprogram is.

Újra pályázható a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató pályázati felhívás

A korábban felfüggesztett „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című (GOP-2011-3.2.1 kódszámú) pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

A módosított pályázati felhívás, a módosításból eredő változtatásokat tartalmazó Adatlap és a IX. számú Településlista című melléklet elérhetőek a honlapon.

A pályázatok benyújtására 2015. január 28. napjától nyílik lehetőség, amely időpontig a módosított GOP Részletes Pályázati Útmutató és a benyújtáshoz szükséges kitöltőprogram is feltöltésre kerül a napokban.

Kapcsolódó dokumentumtárak:

Módosult a fiatalok vállalkozóvá válását támogató felhívás dokumentációja

A Széchenyi 2020 keretében megjelent "Fiatalok vállalkozóvá válása" című felhívás az alábbiakban pontosításra kerül:

A Felhívás 5.3. e) pontjának „rendezvényszervezés költsége: catering költségek” bekezdés „rendezvényszervezés beleértve a catering költségeket is” szövegre módosul.

Kapcsolódó dokumentumtárak

Kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok

Tájékoztatjuk a támogatás jogosultjait, hogy a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatokat a lebonyolítási szervezet 2014. december 20. és 2015. január 5. között végzi el.

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogram pályázati felhívásának eredményhirdetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2014-4.3/B kódszámú) pályázati felhívására beérkezett pályázati anyagok értékelését lefolytatta és döntését meghozta.

A 2,7 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Közös Növekedési Alap Alprogram elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozásokat kívánja támogatni.
A beérkezett pályázatok értékelését követően a Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. került kiválasztásra és nyerte el a 2,7 milliárd forint összegű forrást.
 

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe