Új rendszerben történik a költségvetési támogatások adatainak kezelése

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet előírja, hogy a költségvetési támogatások adatainak kezelése a jövőben a FAIR elnevezésű Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszerben történik.

A rendszer által kezelt fejlesztési célú költségvetési előirányzatokat közleményben kell megjelentetni a www.szechenyi2020.hu oldalon.
A csatolt lista tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyekkel kapcsolatos adatkezelés a FAIR feladata lesz.

Megjelent a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásaihoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás minta támogatásban részesített projekt megvalósítására

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint elkészült a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásaihoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás minta támogatásban részesített projekt megvalósítására.

.

Kapcsolódó dokumentumtárak

Tájékoztatás a Telefonos és Személyes Ügyfélszolgálat zárva tartásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. március 27-én (pénteken) a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok személyes és telefonos ügyfélszolgálata ZÁRVA TART.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Üdvözlettel:

GFP Ügyfélszolgálata

A közvetítőknek szóló Új Széchenyi Hitel Programok pályázati felhívásának lezárása

Az „Új Széchenyi Hitel Programok” című (GOP-2007-4-.1/13 kódszámú) pénzügyi közvetítők részére kiírt pályázati felhívást 2015. április 1-jei hatállyal lezárjuk.

A 2015. március 31-én 24 óráig postára adott pályázatok kerülnek befogadásra.

Kapcsolódó dokumentumtárak

Adatszolgáltatás kérés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektgazdákhoz

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az idei év egyik magas prioritásának tekintjük a 2007-2013-as ciklus eredményes zárását. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatott beruházásokat fizikailag és pénzügyi szempontból is be kell fejezni ahhoz, hogy a támogatás uniós forrásból lehívható legyen.

A brókerbotrány miatt nem kerülhetnek veszélybe EU-s fejlesztések

Azok a pályázók, akik a brókerbotrányban érintett pénzintézetekre vonatkozó korlátozások miatt nem képesek tartani a támogatási szerződésben rögzített határidőket, vagy akár a velük szerződő felek számláját nem tudják kiegyenlíteni, akár szállítói finanszírozás esetén az önrészt nem tudják kifizetni haladéktalanul jelezzék ezt az érintett irányító hatóság felé.

Módosult a gazdaságban esélyegyenlőségi célcsoportokat támogató felhívás beadási határideje

Figyelemmel a projektek előkészítésének komplex jellegére és a Felhívás 2015. március 2-án történt módosítására, az ügyfélszolgálatra beérkezett visszajelzések alapján az „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása” című (GOP-2015-3.5.1/A kódszámú) pályázati felhívás esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje meghosszabbításra kerül 2015. március 20. napjáig.

.

Tájékoztatás a DRB bankcsoportnál, illetve a Quaestor-nál vezetett számlákra történő kifizetésekkel kapcsolatban

Felhívjuk azon kedvezményezettek és szállítóik figyelmét, akiknek a támogatás folyósítása céljából megadott számlájuk valamely, a pénzügyi szektorban zajló, kedvezőtlen folyamattal érintett hitelintézetnél kerül vezetésre (DRB bankcsoport, Quaestor), hogy az ezen számlára történő kifizetések felfüggesztésre kerülnek. A kifizetések biztosítása érdekében kérjük, hogy változásbejelentés keretében egy másik számlára vonatkozó adatot nyújtsanak be.

A késedelemben lévő projektek frissített listája elérhető palyazat.gov.hu honlapon

A kormány döntése alapján, 2014. február 17-én közzétételre kerültek a palyazat.gov.hu oldalon a késedelemben levő, 2007-2013-as programozási időszak uniós forrásból megvalósuló, közfinanszírozású projektjei.

A havonta frissülő projektlistát itt tekintheti meg.

Kapcsolódó tartalmak

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe